top of page
  • Writer's pictureOzren Polašek

Pogreške mjerenja

Updated: Jan 12, 2021

Pogreške mogu nastati u svakom koraku znanstvenog rada. Pogrešku mjerenja definiramo kao pojavu različitih rezultata kod ponavljanog mjerenja iste osobe ili istog uzorka. U idealnom slučaju pogreška mjerenja će biti nula, dok će u stvarnom životu bilo koje mjerenje biti povezano s manjim ili većim opsegom rizika za pojavu pogreške.

U najširem smislu razlikujemo dvije velike skupine pogrešaka koje mogu nastati prilikom mjerenja, i to sustavne i slučajne pogreške. Sustavne pogreške nastaju zbog niske validnosti, tj. one rezultiraju usmjerenim odmakom od stvarnog rezultata. Najčešći primjeri sustave pogreške su pogreška mjerenja, u kojoj mjerni uređaj nije kalibriran te pri svakom mjerenju daje pogrešan rezultat u istom smjeru (npr. veću vrijednost od stvarne). Ovaj tip pogreške možemo rješavati na mnogo načina, u tijeku pripreme ili provedbe istraživanja te u analizi podataka. Slučajne pogreške su druga velika skupina pogrešaka, koje nastaju zbog niske preciznosti mjerenja. Pojavljuju se bez posebnog obrasca, a rezultat im ne daju usmjerenu pogrešku, već nasumično udaljenu od stvarnog rezultata. Ovakve pogreške nastaju zbog nepreciznosti mjernog uređaja ili mjerenja, biološke varijabilnosti, lošeg uzorkovanja i premale veličine uzorka. Nemoguće ju je izbjeći, no moguće je odrediti njihov opseg, i to korištenjem ponavljanih mjerenja, bolje mjerne opreme ili poboljšavanja uvjeta mjerenja.Osim ovih pogrešaka, moguća je pojava zbunjivanja (engl. confounding), u kojem neku izloženost proglašavamo uzročnom, iako ona to nije. Naime, moguće je da je neki čimbenik povezan i sa stvarnim uzrokom i ishodom, tako da njegovo mjerenje daje matematički ispravan rezultat i ukazuje na povezanost s ishodom. Međutim, ovakav rezultat nema biološki smisao. Jednostavan primjer je provedba istraživanja u kojem povezujemo nošenje šibica u džepu s pojavom karcinoma pluća. Ovakvo istraživanje će jasno ukazati na nošenje šibica kao statistički važan čimbenik rizika za pojavu karcinoma, no ova povezanost neće imati nikakav smisao. U ovoj situaciji nošenje šibica proglašavamo čimbenikom zbunjivanja, jer smo ga krivo smatrali uzrokom karcinoma pluća, ne promatrajući pušenje kao uzročni čimbenik.23 views0 comments

Recent Posts

See All

Novosti iz globalnog zdravlja

Izdvajamo neke zanimljive članke iz domene globalnog zdravlja Nedavno istraživanje pokazalo je kako je cijepljenje protiv COVIDa nedovoljno za međunarodna putovanja. Iako su sva raspoloživa cjepiva na

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page