top of page
stats_fr_2.jpg
Početna: Welcome

Statistička analiza podataka

Statistika je osnovni alat za pretvorbu brojki u spoznaje, u svim područjima znanosti.

Međutim, nisu sve brojke iste, niti se mogu promatrati na isti način. Da biste statistiku koristili ispravno, potrebno je ne samo znanje, nego i vještina, kako statistika ne bi postala frustracija. 

Naš tim pruža potporu na svim razinama statističke analize i znanstveno-istraživačkog rada, ponajprije u području biomedicine i zdravstva. Temeljem višegodišnjeg iskustva, povodimo se za intuitivnim i logičnim rješenjima, koja će na najbolji način prikazati vaše podatke. U potpunosti se prilagođavamo naručitelju, na način koji odgovara ciljevima i mogućnostima za provedbu istraživanja, pri čemu se fokusiramo ne samo na podatke, nego na projekt u cijelosti. 

pencils.jpg

Naš pristup - cjelovit, pouzdan i brz

Svakom zadatku pristupamo individualno, počevši od prve konzultacije putem videopoziva. Tada definiramo opseg zadatka i ciljeve analize. Zatim provodimo provjeru kvalitete podataka i izrađujemo plan analize i ponudu. Nakon prihvaćanja ponude provodimo analizu korištenjem širokog raspona metoda, od opisne statistike, do regresijskih modela i složenih metoda analize, poput otkrivanja znanja. Cilj nam je svaki zadatak završiti u roku od dva do pet dana.

I više od analize podataka

U sklopu djelokruga tvrtke je i pomoć u planiranju istraživanja. To uključuje cjeloviti pristup, od oblikovanja hipoteze, preko utvrđivanja istraživačkih ciljeva, dizajna istraživanja, savjetovanja o prikupljanju, pohrani i pripremi podataka, pri čemu se prilagođavamo potrebama i mogućnostima naručitelja. Nakon analize, pružamo i potporu u oblikovanju rezultata za publikaciju ili druge svrhe, kao i izradu grafičkih materijala, prezentacija i promotivnih materijala.

chameleon.jpg
outside.jpg

Istraživački projekti: cjelovita rješenja

Osim analize podataka, naš tim ima iskustvo u provođenju cjelovitih projekata. Do sada smo sudjelovali u nizu znanstvenih projekata na globalnoj razini, od projekata Svjetske zdravstvene organizacije (link), napredne analize trodimenzionalnog oblika lica i obrazaca starenja (link), ili razvoju nove metode regeneracije koljena (link). Tijekom 2020. godine smo završili sustavni pregled objavljenih istraživanja vezan uz mikrobiom, a godinu prije smo sudjelovali u dizajnu istraživanja o razumijevanju obrazaca staničnog starenja za Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu. 

Znanstvena izvrsnost

Tijekom prethodne tri godine objavili smo znanstvene članke u nekim od vodećih svjetskih znanstvenih časopisa, poput Nature Genetics (čimbenik odjeka, IF=27,603), Science Advances (IF=13,116) ili Nature Communications (IF= 12,121), čime se jasno ogleda naša znanstvena vrsnoća. Članci na kojima je tvrtka navedena kao suradna ustanova su do siječnja 2021. godine ostvarili 8.668 citata (Web of Science, all databases).

ideas.jpg
Početna: Recent News
bottom of page