stats_fr_2.jpg
 

Statistička analiza podataka

Statistika je osnovni alat za pretvorbu brojki u spoznaje, u svim područjima znanosti.

Međutim, nisu sve brojke iste, niti se mogu promatrati na isti način. Da biste statistiku koristili ispravno, potrebno je ne samo znanje, nego i vještina, kako statistika ne bi postala frustracija. 

Naš tim pruža potporu na svim razinama statističke analize i znanstveno-istraživačkog rada, ponajprije u području biomedicine i zdravstva. Temeljem višegodišnjeg iskustva, povodimo se za intuitivnim i logičnim rješenjima, koja će na najbolji način prikazati vaše podatke. U potpunosti se prilagođavamo naručitelju, na način koji odgovara ciljevima i mogućnostima za provedbu istraživanja, pri čemu se fokusiramo ne samo na podatke, nego na projekt u cijelosti. 

pencils.jpg

Naš pristup - cjelovit, pouzdan i brz

Svakom zadatku pristupamo individualno, počevši od prve konzultacije putem videopoziva. Tada definiramo opseg zadatka i ciljeve analize. Zatim provodimo provjeru kvalitete podataka i izrađujemo plan analize i ponudu. Nakon prihvaćanja ponude provodimo analizu korištenjem širokog raspona metoda, od opisne statistike, do regresijskih modela i složenih metoda analize, poput otkrivanja znanja. Cilj nam je svaki zadatak završiti u roku od dva do pet dana.

I više od analize podataka

U sklopu djelokruga tvrtke je i pomoć u planiranju istraživanja. To uključuje cjeloviti pristup, od oblikovanja hipoteze, preko utvrđivanja istraživačkih ciljeva, dizajna istraživanja, savjetovanja o prikupljanju, pohrani i pripremi podataka, pri čemu se prilagođavamo potrebama i mogućnostima naručitelja. Nakon analize, pružamo i potporu u oblikovanju rezultata za publikaciju ili druge svrhe, kao i izradu grafičkih materijala, prezentacija i promotivnih materijala.

chameleon.jpg
outside.jpg

Istraživački projekti: cjelovita rješenja

Osim analize podataka, naš tim ima iskustvo u provođenju cjelovitih projekata. Do sada smo sudjelovali u nizu znanstvenih projekata na globalnoj razini, od projekata Svjetske zdravstvene organizacije (link), napredne analize trodimenzionalnog oblika lica i obrazaca starenja (link), ili razvoju nove metode regeneracije koljena (link). Tijekom 2020. godine smo završili sustavni pregled objavljenih istraživanja vezan uz mikrobiom, a godinu prije smo sudjelovali u dizajnu istraživanja o razumijevanju obrazaca staničnog starenja za Mediteranski institut za istraživanje života u Splitu. 

Znanstvena izvrsnost

Tijekom prethodne tri godine objavili smo znanstvene članke u nekim od vodećih svjetskih znanstvenih časopisa, poput Nature Genetics (čimbenik odjeka, IF=27,603), Science Advances (IF=13,116) ili Nature Communications (IF= 12,121), čime se jasno ogleda naša znanstvena vrsnoća. Članci na kojima je tvrtka navedena kao suradna ustanova su do siječnja 2021. godine ostvarili 8.668 citata (Web of Science, all databases).

ideas.jpg