top of page
sharpen.jpg

Prikupljanje i priprema podataka

 • izrada rješenja za unos podataka i priprema podataka za analizu

 • potpora u prikupljanju podataka

 • pilotiranje i validacija upitnika

 • vrednovanje rezultata mjerenja, usporedba i analiza ponovljvosti mjerenja

Analiza podataka

 • primjena opisnih i analitičkih metoda

 • korištenje regresijske analize (logistička, linearna ili Cox-ov model), uz obaveznu dijagnostiku modela

 • analiza korištenjem metoda otkrivanja znanja i rudarenja podataka (data mining), prilagođena istraživačkom pitanju i pristupu

analysis.jpg
library.jpg

Pregled literature

 • izradu pregleda dostupne literature iz bibliografskih baza podataka (PubMed, WoS, EMBASE), koja može biti osnovica za izradu preglednih članaka,

 • izradu sustavnih pregleda i meta-analiza prema međunarodnim prihvaćenim kriterijima (PRISMA),

 • procjena zdravstvene tehnologije (health technology assessment - HTA), fokusirana na sistematičan pregled postojećeg znanja i znanstvenih dokaza o proizvodu,

Ostale usluge

 • pisanje izvještaja ili rukopisa članka na hrvatskom ili engleskom jeziku, ovisno potrebama naručitelja,

 • pomoć pri odgovaranju na pitanja recenzenata vezano uz statistička pitanja,

 • pomoć i savjetovanje u definiranju metodološkog pristupa i dizajnu istraživanja, uključujući prijavu teme istraživanja,

 • provjeru i ispravke engleskog jezika u rukopisima (proofreading), s ciljem poboljšanja rukopisa ili izvještaja, ili u fazi recenzije.

push_edited.jpg
Usluge: Grants
confused_edited.jpg

Možemo li vam dodatno pomoći?

Ako niste sigurni možemo li vam pomoći, pošaljite nam upit uz opis vašeg pitanja ili problema.

Thanks for submitting!

Usluge: Feedback Form
bottom of page